Bản chất hình thành tính cách của con người

– Bản chất hình thành nên nhân cách của con người bao gồm: bản ngã, tự ngã và siêu ngã.

– Bản ngã của con người khi mới sinh ra là: độc ác, tham lam, ích kỷ và luôn luôn sợ hãi. Tự ngã của con người hình hành trong trong quá trình lớn lên và trưởng thành, do bị ảnh hưởng của các chuẩn mực xã hội ( môi trường xung quanh) và giáo dục hình thành nên suy nghĩ lương thiện,tính ác được kiềm chế, tính thiện được tăng lên. Nếu vì một lý do nào đó mà con người sống trong môi trường mà chuẩn mực bị lệch lạc, đồng thời thiếu sự giáo dục, tất yếu dẫn đến quay lại bản chất vốn có của con người. Cuộc chiến giữa bản ngã và tự ngã luôn diễn ra bên trong con người, khi cán cân nghiêng về bên nào thì sẽ quyết định con người là đúng hay là sai.

– Siêu ngã là nơi chứa các trọng tâm của con người, hình thành nên nền móng cho mọi hành động, siêu ngã dần dần hình thành sẽ khó mà thay đổi trong một sớm một chiều, do vậy và việc tác động hình thành siêu ngã từ sớm và hướng nó đến những điều tốt đẹp là cần thiết. Nếu trọng tâm trong siêu ngã nghiêng về bản ngã, cán cân sẽ nghiêng về bản ngã con người.

– Bản chất tính cách con người: Tính cách của con người là do suy nghĩ tạo nên. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách. Cuối cùng gieo tính cách sẽ gặt số phận. Mọi kết quả ta nhận được đều có chung nguồn gốc từ suy nghĩ, nếu không tự đào tạo hoặc được đào tạo ( education) hoặc tìm kiếm môi trường tốt để sống , tính cách sẽ thay đổi. Do vậy về mặt lý thuyết, tính cách con người có thế thay đổi được bằng 2 yếu tố trên bằng cách tác động vào suy nghĩ ( tư duy của họ). Tuy nhiên, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của người khác trừ chính bản thân chủ thể muốn thay đổi. Cái ta có thể làm chỉ là vẽ ra hình ảnh tự thân cho họ để tự họ có thể nhìn vào đó để tự thay đổi.  Việc bồi dưỡng cho siêu ngã là việc cần làm thường xuyên và liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888136000 (Hanoi)